Метин Казак изнесе лекция за пътя на България към ЕС на младежки семинар в София

2012-11-30 19.42.23 2012-11-30 19.42.23

На 29 март, 2014 г. българският евродепутат Метин Казак (АЛДЕ-ДПС) изнесе лекиця на тема „Пътят на България към Европейския съюз и европейските институции“ по време на младежки обучителен семинар „Аз разбирам и участвам: Симулация в Европейския парламент“ в София. Събитието се организира от фондация „Младежка толерантност” и се осъществява с подкрепата на Националната програма за младежта.

Метин Казак бе поканен за гост-лектор на тридневното обучение, чиято цел бе да провокира интереса на младите хора към европейската тематика, да повиши тяхната ангажираност като граждани на ЕС в контекста на предстоящите избори за ЕП като спомогне за вземане на информирано решение и осъзната отговорност.

Евродепутатът Филиз Хюсменова, ръководител на българската делегация в АЛДЕ за ДПС изнесе лекция на тема „Европейският парламент в действие“.

В тридневния семинар взеха участие 25 младежи на възраст между 18 и 25 години от цялата страна. Те бяха допуснати до участие след кандидатстване и събеседване в он-лайн портала на проекта.

В лекцията си Метин Казак разгледа етапите, през които премина България по пътя за членство в ЕС, институционалните промени, както и реформите, осъществявани от страната ни съгласно утвърдените стандарти и прилагане на европейското законодателство.

Българският евродепутат посочи, че България е извървяла дълъг и труден политически път, обединяващ усилията на българските институциите и администрацията до успешното й присъединяване към ЕС. „Членството на страната ни в европейската общност допринесе за утвърждаването на демокрацията, стабилността и икономическото й развитие. Днес България участва във вземането на решения в ЕС и гласът на българите може да бъде чут в Европа и целия свят. Страната ни обаче е най-бедната в общността и е изправена пред редица предизвикателства във всички области, но най-вече по отношение на благосъстоянието на българските граждани“, каза Казак.

Евродепутатът отбеляза, че членството ни в ЕС е оказало положително въздействие върху българската икономика и инвестиционния климат и въпреки продължаващата икономическа криза преките инвестиции от чужбина нарастват в страната. Той посочи, че членството ни е оказало и благоприятно въздействие върху конкурентоспособността на българските фирми, които след премахване на граничния контрол са намалили своите разходи и към днешна дата е налице свободно движение на работна ръка, стоки, услуги и капитали.

Метин Казак изтъкна, че водената външнотърговска политика от ЕС и сключените Споразумения за свободна търговия с трети държави откриват нови възможности пред българския бизнес, който може да се възползва от всички облекчения и улеснените процедури при осъществяване на търговските сделки с тези страни.

Българският евродепутат посочи и предимствата за българските граждани, които от началото на тази година могат да работят във всяка държава-членка без да получават разрешение за работа след премахване на ограниченията до свободния трудов пазар на ЕС.

По време на младежкия семинар „Аз разбирам и участвам: Симулация в Европейския парламент“ участниците преминаха интерактивното обучение и симулация на дебат в Европейския парламент на тема „Приоритети на Европейския съюз“, в който участва и Метин Казак в качеството му на евродепутат. Младите хора бяха запознати и с работата и функциите на европейските институции и значението на членството на България в европейската общност.